Verenigingen

Inmiddels zijn er zeven verenigingen aangesloten bij de SRMO. Samen met de aangesloten verenigingen De PhoenixPius XSt. GregoriusFusicaWestlandse Harmonie , MasalantHonsels Harmonie en Caecilia streven wij naar een kwalitatieve goede muziekopleiding, waar het plezier in muziek maken voorop staat.