Informatie

Over Stichting Regionaal Muziekonderwijs

De SRMO is opgericht op 19 september 2006 als Stichting Regionaal Muziekonderwijs en verzorgt muzieklessen voor muziekverenigingen in de regio Westland. De lessen worden gegeven op basis van het SRMO raamleerplan Hafabra. HaFaBra wordt gebruikt als verzamelnaam voor de verschillende types blaasorkesten, namelijk harmonie, fanfare en brassbands. Meestal worden drumbands ook tot de HaFaBra-wereld gerekend. 
De SRMO fungeert als coördinator tussen de verenigingen en de docenten en is wat betreft muziekonderwijs tevens de verbindende factor t.a.v. de hafalessen tussen verenigingen en cultuurweb Westland. De lessen worden worden door de verenigingen ingekocht bij de SMRO. Momenteel zijn er zes verenigingen uit het Westland bij de SRMO aangesloten en zijn er tien docenten als zzp’er onder contract.